Aktualności

Razem możemy więcej

Razem możemy więcej
Data publikacji: 25 października 2011
Powiat Puławski realizuje projekt pt. „Razem możemy więcej". Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim”. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, oferty szkolnictwa zawodowego w Powiecie Puławskim, poprzez wdrożenie we współpracy ze szkołami i pracodawcami innowacyjnej formy nauczania służącej podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczniów zwiększających ich zdolność do zatrudnienia.
 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów, którzy odpowiadają następującym kryteriom:

 • uczęszczają do jednej ze szkół zawodowych realizujących kształcenie zawodowe, prowadzonych przez Powiat Puławski: Zespół Szkół Nr 2 w Puławach, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, Zespół Szkół w Żyrzynie, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, 
 • są uczniami klas II – IV ww. szkół, 
 • pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dziewczęta, 
 • uczniowie ostatnich klas mają pierwszeństwo udziału w terminach jesienno-zimowych.

 

   Rekrutacja do projektu prowadzona jest do dnia 31 października 2011 r. Następne nabory uczestników do projektu odbędą się w następujących terminach:

 • styczeń 2012 r.
 • wrzesień 2012 r. 
 • styczeń 2013 r.

 

   Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą mogli wziąć udział w wybranym cyklu zajęć:

 1. Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie 
 2. Nowoczesne technologie w budownictwie 
 3. Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
 4. Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz orientacją materiałową 
 5. Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową 

 

Dodatkowo będą mogli skorzystać z oferty doradztwa zawodowego i praktyk zawodowych.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie zobowiązana jest dostarczyć do swojej szkoły (dotyczy szkół objętych projektem) projektem lub do biura projektu: formularz zgłoszeniowy i zaświadczenie ze szkoły o etapie nauki.

 

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Puławach,
Al. Królewska 19, pokój 140

Zapraszamy w dni robocze: Pn., Wt., Cz., Pt.: 7.00 – 15.00, Śr.: 8.00 – 16.00

tel.: 81 886 11 08, 81 886 11 77

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót
`