Aktualności

Szwajcarski Szlak Rozwoju - relacja z wystawy

Szwajcarski Szlak Rozwoju - relacja z wystawy
Data publikacji: 28 sierpnia 2015
Powiat Puławski jako Lider Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, otrzymał na jego realizację kwotę w wysokości 4 mln CHF.

Zasadniczą częścią projektu było wsparcie finansowe na realizację lokalnych projektów. Dzięki udzielonemu wsparciu szwajcarskiemu dofinansowanie otrzymało  141 beneficjentów. Przedstawiciele Lidera Projektu - Powiatu Puławskiego - wzięli udział w imprezie plenerowej promującej Szwajcarski Szlak Rozwoju w dniu 23 sierpnia br. na Placu F. Chopina w Puławach.

 

 

Celem tego przedsięwzięcia była budowa/wzmocnienie świadomości marki Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - Swiss Contribution na terenie koncentracji geograficznej oraz prezentacja wybranych aspektów tj. turystyki, ekologii, oraz produktu lokalnego i/lub lokalnej przedsiębiorczości - wspieranych poprzez realizację projektów SPPW z różnych obszarów tematycznych (Rozwój regionalny, Środowisko i Infrastruktura, Bioróżnorodność), wdrażanych na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego oraz pokazanie przynoszonych przez nie korzyści. Ponadto, jak najszersze poinformowanie opinii publicznej o wsparciu z SPPW oraz zapewnienie jak największej liczby uczestników w evencie. Program eventu realizowany w osobnych, niewielkich pawilonach, z których każdy poświęcony był odrębnemu zagadnieniu, czyli grupie projektów/podprojektów z różnych obszarów tematycznych SPPW.

 

 

 

Pawilony rozplanowane były w sposób nieregularny - jako nawiązanie do prawdziwych szlaków turystycznych w rzeczywistej przestrzeni, których przebieg zdeterminowany jest warunkami terenowymi. Niemal wszystkie formy ekspozycyjne zakładały aktywny udział / interakcję ze strony uczestników (wyjątek: wystawa fotogramów).

 

W ramach imprezy można było zobaczyć : 

 

  1. „Tunel” - niekonwencjonalną formę interaktywnej prezentacji materiałów wizualnych (slajdów) poświęconych projektom i podprojektom SPPW o tematyce rozwoju turystyki na obszarze koncentracji geograficznej; 
  2. „Ptaki” - instalację pozwalającą odbiorcom dowiedzieć się w zaskakującej formie, na czym polegał i jakie efekty przyniósł jeden z zakrojonych na szeroką skalę projektów SPPW poświęconych zagadnieniom bioróżnorodności, 
  3. „Azbest precz” [pawilon wspólny z „Solary na dachy”] - interaktywną instalację, dzięki której odbiorcy poznają grupę projektów SPPW dedykowanych tematyce usuwania pokryć dachowych zawierających azbest i utylizacji odpadów azbestowych. Forma prostej, sympatycznej zabawy (gry) sprawnościowej uświadamia odbiorcom zagrożenia wynikające z obecności w bezpośrednim otoczeniu człowieka materiałów azbestowych i tym samym podkreśla wagę oraz znaczenie projektów SPPW w rozwiązywaniu tego - często nieuświadomionego powszechnie - problemu.
  4. „Solary na dachy” [pawilon wspólny z „Azbest precz"] – instalację podobną w mechanice działania do powyższej, która inspiruje aktywność uczestników, poświęconą grupie projektów SPPW z grupy tematycznej „Efektywność energetyczna", dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu.
  5. „Bernardyn-skarbonka” - interaktywną formę ekspozycyjną, która w bardzo sugestywny sposób pozwala unaocznić odbiorcom mechanizm wspierania ze środków SPPW projektów stymulujących rozwój przedsiębiorczości, miejsc pracy, marek i produktów lokalnych.
  6. Wystawa fotogramów prezentujących wybrane projekty i podprojekty SPPW, wraz z uzupełniającymi informacjami o beneficjencie, lokalizacji projektu, jego wartości ogółem oraz wartości dofinansowania ze środków SPPW. Obejmuje 8 dwustronnych ekspozytorów, już wykorzystywanych w czasie 4 eventów „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę”.

 

 

 

 

dolne_logo_psz

 

 

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Tekst i fotografie: Izabela Ochal -  Biuro Projektu "Euroszansa dla Lubelszczyzny..."

 

Szwajcarski Szlak Rozwoju - relacja z wystawy

Powrót
`