Aktualności

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o naborze wniosków

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - przypomnienie o naborze wniosków
Data publikacji: 11 września 2015
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/303/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski. Wnioski wg załączonego formularza należy składać w kancelarii lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

Więcej informacji, w tym zasady przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są w poniższych linkach:

 

Dodał: Andrzej Wenerski - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powrót
`