Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego

Ogłoszenie Starosty Puławskiego
Data publikacji: 18 września 2015
Ogłoszenie Starosty Puławskiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 151/1 o pow. 0,47 ha, obr. Bochotnica Kolonia, gm. Nałęczów - plik źródłowy
Powrót
`