Aktualności

Finał V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim

Finał V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim
Data publikacji: 05 października 2015
5 października 2015 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbył się II i III etap konkursu V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim.

Celem imprezy jest pogłębianie wiedzy historycznej oraz lokalnej tożsamości młodych mieszkańców powiatu. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Zbigniew Kiełb z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, radny Powiatu Puławskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Puławski Witold Popiołek.

Do konkursu przystąpiło 68 uczniów, zaś do finału zakwalifikowało się 25. Po pisemnym teście do ścisłego finału weszło 11 osób:

Wiktoria Tarka – SP nr 11 - 16 pkt; Filip Koper - SP nr 11 - 15 pkt; Jakub Sułek - SP nr 3 - 14 pkt; Jakub Krysa - SP nr 3 - 14 pkt; Maksymilian Jastrzębski - SP nr 3 - 13 pkt; Paulina Kubiś - SP nr 3 - 12 pkt; Barbara Wojnicka - SP nr 10 - 12; Julia Miszkurka - SP nr 11 - 12 pkt; Katarzyna Hołody - SP nr 11 - 12 pkt; Jakub Zagulski - SP nr 11 - 12 pkt; Kalina Kika - SP nr 3 - 12 pkt.

W ścisłym finale należało udzielić odpowiedzi na trzy pytania. Dwa pierwsze dotyczyły głównie wydarzeń historycznych, związanych z powiatem puławskim. Pytanie trzecie wymagało znajomości topografii miasta Puławy. Zadanie polegało na zidentyfikowaniu obiektów utrwalonych na fotografiach archiwalnych. Obserwatorami finałowych zmagań byli uczniowie SP nr 3 w Puławach.  
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Puławy.
Nagrody główne wręczył w imieniu Starosty Puławskiego kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wenerski.

Jury konkursu w składzie: Zbigniew Kiełb – przewodniczący, Andrzej Wenerski i Mariola Błazik wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Katarzyna Hołody, SP nr 1, opiekun Alicja Korpysz
II miejsce – Wiktoria Tarka, SP nr 11, opiekun Alicja Bieleń
III miejsce – Jakub Krysa, SP nr 3, opiekun Maria Płaza
III miejsce – Barbara Wojnicka, SP nr 10, opiekun Ewa Górska

Nagrodę specjalną za bogatą wiedzę historyczną ufundowaną przez Zbigniewa Kiełba otrzymała Wiktoria Tarka, zaś wyróżnienie za oryginalnie wypełniony test eliminacyjny otrzymała Zofia Bachanek
.

 

 

 Dodała: Magdalena Kobiałka, tekst: Agata Majcher - Starostwo Powiatowe w Puławach

Finał V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim

Powrót
`