Aktualności

Konferencja dot. projektów rozwoju regionalnego realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 Konferencja dot. projektów rozwoju regionalnego realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Data publikacji: 02 listopada 2015
Przedstawiciele Powiatu Puławskiego: Leszek Gorgol - Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Wenerski - Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Konrad Banaszek - Kierownik Biura Informacji Turystycznej z Kazimierza Dolnego, Zbigniew Pacholik - Prezes LGD "Zielony Pierścień", uczestniczyli w konferencji dot. projektów rozwoju regionalnego realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Spotkanie odbyło się 29 października w Krakowie. Podczas sympozjum zaprezentowano efekty projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze "środkow szwajcarskich". Powiat Puławski brał udział w konferencji jako lider projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Organizatorzy pozytywnie wyrazili się o przedsięwzięciach zrealizowanych przez nasz powiat w ramach projektu. O projekcie "Euroszansa..." możemy przczytać tutaj.

 

 

Foto: Zbigniew Pacholik

 

Konferencja dot. projektów rozwoju regionalnego realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program

Konferencja dot. projektów rozwoju regionalnego realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Powrót
`