Aktualności

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 listopada 2015
W dniu 16 listopada 2015r. w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie puławskim we współpracy z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień   „Monar”  w Puławach na temat: „Zagrożenia spowodowane używaniem nowych substancji psychoaktywnych ”Szkolenie przeprowadziła Pani Jolanta Smolak Specjalista Terapii Uzależnień NZOZ Poradnia Profilaktyki  i Terapii Uzależnień „MONAR” w Puławach. Dzięki profesjonalnemu i merytorycznemu wykładowi rodziny zastępcze uzyskały informacje na temat objawów i skutków zażywania pojawiających się nowych środków psychoaktywnych oraz ochrony umieszczanych pod ich pieczą dzieci przed kontaktem i uzależnieniem od nich.

Dodała: Magdalena Kobiałka - Starostwo Powiatowe w Puławach
Tekst: Marzanna Jarska - PCPR w Puławach

Powrót
`