Aktualności

Samorządowcy z Powiatu Wysokomazowieckiego z wizytą studyjną w puławskim Starostwie

Samorządowcy z Powiatu Wysokomazowieckiego z wizytą studyjną w puławskim Starostwie
Data publikacji: 23 listopada 2015
W ramach współpracy samorządów Starosta Puławski Witold Popiołek gościł 18-osobową grupę samorządowców z Powiatu Wysokomazowieckiego ze Starostą Bogdanem Zielińskim na czele.

W ramach współpracy samorządów Starosta Puławski Witold Popiołek gościł 18-osobową grupę samorządowców z Powiatu Wysokomazowieckiego ze Starostą Bogdanem Zielińskim na czele.

Starosta Witold Popiołek zaprezentował Powiat Puławski jako miejsce intensywnego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju, gdzie umiejętnie wykorzystywane są zasoby i wykorzystywane możliwości, dobrze rozwija się gospodarka, nauka, przedsiębiorczość, turystyka i szkółkarstwo. Starosta opowiedział także o konsekwentnie prowadzonych działaniach na rzecz pozyskania finansowania zewnętrznego, a także o priorytetach w zarządzaniu powiatem, wskazując na szczególną dbałość o jakość życia społecznego, utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji i infrastruktury, jakość szkolnictwa - w tym zawodowego, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz tradycję i kulturę.

 

Bogdan Zieliński – Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego (woj. podlaskie), pełni funkcję przez cztery kadencje. Reprezentuje terytorium o połowę mniejsze od ziemi puławskiej zamieszkane przez 60 tys. osób (w Powiecie Puławskim ok. 115 tys. osób). Radę Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem tworzy 17 radnych. Gospodarkę powiatu określa rolnictwo – w tym hodowla 147 tys. sztuk bydła, a także działalność potentata rynku mleczarskiego, wiodącego producenta mleka i produktów mlecznych dla rynku detalicznego – Grupy MLEKOVITA. Dziękując za gościnność okazaną w puławskim starostwie oraz przekrojową prezentację ukazującą rozmach w zarządzaniu Powiatem Puławskim, Starosta Bogdan Zieliński zaproponował pogłębianie współpracy między obu samorządami, zaprosił Starostę Witolda Popiołka wraz ze współpracownikami do odwiedzenie Powiatu Wysokomazowieckiego, a także do udziału w uroczystościach związanych z jubileuszem 150-lecia Wysokiego Mazowieckiego, który będzie obchodzony w połowie 2016 r.

 

Więcej na temat Powiatu Wysokomazowieckiego oraz działalności samorządu ziemi wysokomazowieckiej: http://www.wysokomazowiecki.pl/

Dodała/foto: Magdalena Kobiałka, tekst: Agata Majcher - Starostwo Powiatowe w Puławach

Samorządowcy z Powiatu Wysokomazowieckiego z wizytą studyjną w puławskim Starostwie

Powrót
`