Aktualności

Powiat Puławski buduje sportową Polskę

Powiat Puławski buduje sportową Polskę
Data publikacji: 27 listopada 2015
W ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” 26 listopada 2015 r. Powiatowi Puławskiemu oraz Staroście Puławskiemu Witoldowi Popiołkowi przyznany został tytuł Inwestor na Medal – Budowniczy Polskiego Sportu

 „za inicjatywę budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Puławach, w uznaniu zaangażowania w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz działalność powiatu i Pana Starosty na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej” – czytamy w uzasadnieniu.

Podstawą do wyróżnienia była nominacja Marszałka Województwa Lubelskiego oraz obszerny raport przygotowany w Starostwie w lipcu 2015 r., poświęcony inwestycjom poczynionym przez Powiat Puławski w infrastrukturę sportową, tym samym w tworzenie warunków dla aktywności sportowo-rekreacyjnej młodzieży i dorosłych, oraz w promowanie aktywnego stylu życia uwzględniającego aktywność sportową mieszkańców Powiatu Puławskiego.

ytuł „Inwestor na Medal” przyznany Powiatowi oraz Staroście Puławskiemu w XVI edycji Konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” świadczy o tym, że dostrzeżono wyjątkowe zaangażowanie Powiatu Puławskiego w budowę lub modernizację obiektów sportowych, a także aktywność i wysoką odpowiedzialność przejawianą w prawidłowym przebiegu procesów inwestycyjnych obiektów  sportowych i rekreacyjnych. Wyróżnienie przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska, który w swoich ocenach bierze pod uwagę opinie niezależnych instytucji, ośrodków badawczych oraz marszałków województw.  Konkurs przeprowadzany jest od 1999 roku. Patronat nad konkursem sprawują: Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Architektów Polskich, marszałkowie województw.

 

Dodała: Magdalena Kobiałka, tekst: Agata Majcher, foto: Roman Wydra - Starostwo Powiatowe w Puławach

Powiat Puławski buduje sportową Polskę

Powiat Puławski buduje sportową Polskę
Powrót
`