Aktualności

XIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 02 grudnia 2015
Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 02.12.2015 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Omówienie bieżącej sytuacji SPZOZ w Puławach oraz planowanych działań naprawczych. Zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Puławskiego dotyczącego Programu naprawczego SPZOZ w Puławach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

 

Dodał: Magdalena Kobiałka - Starostwo Powiatowe w Puławach
na podst. informacji z Biura Rady i Zarządu Powiatu

 

Powrót
`