Aktualności

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie tworzonej Strategii Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - uaktualnienia

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie tworzonej Strategii Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - uaktualnienia
Data publikacji: 14 grudnia 2015
W związku z pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku zachęcamy Państwa do zapoznania się z uaktualnionym dokumentem i zapraszamy na konsultacje społeczne tworzonej Strategii.

Spotkania są zaplanowane w trzech grupach tematycznych, które odbędą się  17.12.2015 r. w Sali 102 Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19, zgodnie z poniższym harmonogramem:

09:00-10:00 – Gospodarka przestrzenna, infrastruktura techniczna i komunikacyjna
10:15-11:15 – Społeczeństwo i gospodarka
11:30-12:30 – Promocja i współpraca ponadlokalna

Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w wybranej grupie lub we wszystkich trzech panelach tematycznych.

Dodatkowo przedstawiamy link do uaktualnionej wersji roboczej strategii:  https://drive.google.com/file/d/0B1qxhjNYykIIaWRfMW95S2dPTmM/view?usp=sharing - dokument należy pobrać na własny komputer.

W w/w wersji uwzględniono dotychczasowe uwagi, zmieniono „drzewo problemów” i poprawiono analizę SWOT stosownie do otrzymanych uwag i dyskusji.

Powrót
`