Aktualności

XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 16 grudnia 2015
Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.12.2015 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 25.11.2015 r. i XIII sesji Rady Powiatu w dniu 02.12.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 16.11.2015 r. do 11.12.2015 r. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2015 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu
  w Puławach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008 – 2015.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

 

Powrót
`