Aktualności

Automat kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Dróg

Automat kolejkowy w Wydziale Komunikacji i Dróg
Data publikacji: 12 stycznia 2016
Przypominamy, że w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Puławach obowiązuje elektroniczny system kolejkowy usprawniający załatwianie spraw.

Osoba przybywająca do Wydziału Komunikacji i Dróg pobiera numerek z biletomatu i oczekuje na swoją kolejność, następnie zostaje zaproszona komunikatem głosowym do odpowiedniego stanowiska. Na monitorze w korytarzu głównym widoczna jest informacja o ilości aktualnie oczekujących osób i obsługiwanych w danej chwili klientach w danej kategorii a na monitorach pomocniczych można sprawdzić aktualny stan obsługi klientów z wygenerowanymi już numerkami. 

 

Dodatkowym udogodnieniem jest internetowa rezerwacja kolejki, która pozwala umówić się na konkretny dzień i godzinę, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aplikacja ta jest dostępna na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach - banner w lewej części strony lub pod adresem kolejka.pulawy.powiat.pl.

 

UWAGA: W dniu umówionej wizyty należy zgłosić się minimum 5 minut przed zarezerwowaną godziną, wpisać posiadany kod do biletomatu, pobrać numerek i w ciągu kilku minut zostaniemy zaproszeni do obsługi.


Klienci pobierają bilet naciskając na urządzeniu drukującym przycisk odpowiadający wybranej grupie spraw: 

  • A - rejestracja pojazdów (z kraju i z zagranicy), wymianę dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na wpis badania technicznego, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,
  • B – wyrejestrowanie pojazdów, zgłoszenia zbycia, adnotacje o zmianach w dowodach rejestracyjnych (HAK, GAZ, L, VAT i inne).

 

Widoczna na monitorze kłódka oznacza brak możliwości pobrania biletu w danym terminie. Należy również pamiętać, że jeden bilet przyporządkowany jest jednej sprawie. 

Powrót
`