Aktualności

Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach

Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach
Data publikacji: 19 stycznia 2016
PUP w Puławach informuje, że od 20 stycznia 2016 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach. Ponadto planowana jest także realizacja prac społecznie użytecznych. W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921) zainteresowane gminy proszone są o sporządzenie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazanie go do PUP w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Więcej informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Powrót
`