Aktualności

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XV Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 21 stycznia 2016
Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27.01.2016 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIV sesji w dniu 28.12.2015 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
  i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej
  w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej
  w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4
  w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej –Curie w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1
  w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
  dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2
  w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3
  w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Puławach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2016.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`