Aktualności

23 stycznia reportaż w Radio Lublin - Jak panie zamieniają gospodarstwa rolne na mikroprzedsiębiorstwa

23 stycznia reportaż w Radio Lublin - Jak panie zamieniają gospodarstwa rolne na mikroprzedsiębiorstwa
Data publikacji: 22 stycznia 2016
W najbliższą sobotę 23 stycznia o godzinie 11.00 w Radio Lublin w cyklu „Kalejdoskop regionalny” będziemy mogli posłuchać reportażu o przedsiębiorczych paniach z terenów wiejskich, które z sukcesem prowadzą działalność gospodarczą.

Po reportażu rozmowa w studio m.in. o wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, której członkiem są m.in. samorządy gminne i samorząd powiatowy. W audycji wezmą udział przedstawiciele lokalnego samorządu, LGD „Zielony Pierścień” i bohaterki reportażu.

Powiat Puławski wielokrotnie podejmował działania mające przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wspomnieć tu należy projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy – Kazimierz Dolny”,  realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z trzema partnerami oraz projekt "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Więcej informacji na temat zapowiadanej audycji możemy przeczytać w serwisie internetowym LGD Zielony Pierścień oraz Radio Lublin.

Powrót
`