Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki - przypomnienie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki - przypomnienie
Data publikacji: 26 stycznia 2016
Przypominamy, że 1 lutego 2015 r. o godz. 12.00 upływa termin składania ofert w "Otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Dokumenty konkursowe, w tym Uchwała Zarządu Powiatu Puławskiego oraz wzór oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Powrót
`