Aktualności

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Data publikacji: 29 stycznia 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie 3-10.02.2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Ponadto ogłoszono nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Więcej informacji znajduje się w serwisie internetowym Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Powrót
`