Aktualności

Spotkanie Samorządów Uczniowskich

Spotkanie Samorządów Uczniowskich
Data publikacji: 17 lutego 2016
10 lutego 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach - placówce, której organem prowadzącym jest Powiat Puławski, odbyło się spotkanie opiekunów oraz przedstawicieli Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puławskiego.

Na zaproszenie dyrekcji oraz Prezydium Samorządu Uczniowskiego odpowiedziało 6 szkół – Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego, I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Zespół Szkół im. J. K. Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie, Bursa Szkolna, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Spotkanie otworzyła kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Małgorzata Noskowska oraz Barbara Bińczak – dyrektor szkoły. Z historią szkoły oraz postacią patronki Stefanii Sempołowskiej zapoznała zebranych Karolina Woś – sekretarz Prezydium SU. Nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Samorządność uczniowska” prowadzonych przez wykładowcę dr Wiesława Poleszaka oraz studentów Wyższej szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczniowie wypracowali propozycje projektów, dzięki którym będą mogli rozpocząć współpracę.

Uczniowie na spotkaniu samorządów uczniowskich w ZS Nr 1

Powrót
`