Aktualności

Informacje o Sesjach XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Informacje o Sesjach XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 22 lutego 2016
Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 24.02.2016 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 27.01.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.01.2016 r.
  do 12.02.2016 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Janowiec darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Janowiec, gmina Janowiec, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 86/2 o pow. 0,8987 ha, 318/1 o pow. 0,0406 ha oraz 357 o pow. 0,4958 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`