Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - przypomnienie

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - przypomnienie
Data publikacji: 24 lutego 2016
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonej poniżej karty uwag i jej przesłanie na e-mail: konsultacje@pulawy.powiat.pl w terminie do końca lutego bieżącego roku. 

Dokumenty do pobrania:

Powrót
`