Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej - MSKS "Puławiak" w sprawie realizacji zadania publicznego
Data publikacji: 07 marca 2016
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez MSKS "Puławiak" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Powrót
`