Aktualności

Z troską o najmłodszych

Z troską o najmłodszych
Data publikacji: 11 marca 2016
Zarząd Powiatu Puławskiego mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podjął współpracę z Komendą Powiatową Policji w Puławach w zakresie działań prewencyjnych. Pierwszym efektem współdziałania są przekazane maskotki ze znakami graficznymi Policji i Powiatu Puławskiego, które będą używane przez policjantów podczas spotkań z przedszkolakami oraz jako element łagodzący stres dzieci będących uczestnikami wypadków drogowych, ofiarami przestępstw i innych tego typu zdarzeń.

Ustalono również inne rodzaje wspólnych działań prewencyjnych – będzie to m.in. skierowana tym razem do dorosłych, broszura informacyjna z numerami telefonów alarmowych, informacjami o sposobach zachowania się w przypadku zagrożeń i wypadków. Wydawnictwo będzie dystrybuowane  w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Puławach oraz przez puławską Policję.

W spotkaniu w puławskim Starostwie ze strony Policji uczestniczyli: zastępca komendanta nadkom. Dariusz Kruk oraz oficer prasowy kom. Marcin Koper. Powiat Puławski reprezentowali: starosta Witold Popiołek, wicestarosta Michał Godliński, sekretarz Monika Zych, skarbnik Anna Krzysztofik oraz kierownik Andrzej Wenerski.

Z troską o najmłodszych

Powrót
`