Aktualności

"EUROszansa dla Lubelszczyzny..." - konferencja podsumowująca projekt

"EUROszansa dla Lubelszczyzny..." - konferencja podsumowująca projekt
Data publikacji: 18 marca 2016
17 marca 2016 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach odbyła się konferencja podsumowująca projekt "EUROszansa dla Lubelszczyzny..." zrealizowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez powstanie nowych szlaków i atrakcji w regionie, promocja lokalnych produktów oraz ciekawych miejsc w Powiecie Puławskim, rozwój przedsiębiorczości czy też integracja środowisk i ludzi aktywnie działających na rzecz turystyki i lokalnej społeczności - to efekty realizacji wieloletniego projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny-budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny”.

Projekt ten współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej realizowany był w latach 2011 - 2016, jednak działania przygotowawcze do projektu rozpoczęły się już w 2008 r.

Liderem projektu był Powiat Puławski, który jako jedyny powiat w Polsce realizował projekt tego typu z zakresu rozwoju regionalnego.

Konferencję rozpoczął Starosta Puławski - Witold Popiołek. Ze strony gospodarzy na konferencji obecni również byli: Michał Godliński - Wicestarosta, Leszek Gorgol - Członek Zarządu, Monika Zych - Sekretarz, Anna Krzysztofik - Skarbnik, Waldemar Mokrzycki - kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji, kierownik projektu Małgorzata Lachtara oraz przedstawiciele partnerów projektu. Moderatorem konferencji był Andrzej Wenerski – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Głównymi punktami konferencji były prezentacje działań realizowanych przez Partnerów Projektu (Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelski Ośrodek Samopomocy) oraz wystąpienia beneficjentów projektu, którzy otrzymali wsparcie finansowe. Było to swoiste podsumowanie zrealizowanych działań oraz ich efektów. Na koniec odbyły się panele dyskusyjne dotyczące następujących tematów: „Turystyka – szansa na sieciową turystykę wiejską” oraz „Produkt lokalny – to już biznes, czy tylko pasja lokalnych miłośników regionu?”.

Konferencję uświetnili swoją obecnością m.in.:

Reprezentant Marszałka Województwa Lubelskiego -  dyrektor Andrzej Kloc, Agnieszka Sprzęczka - opiekun projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Iwona Włodarczyk opiekun projektu oraz przedstawiciel Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wiceprezydent Miasta Puławy - Ewa Wójcik, Burmistrz Kazimierza Dolnego - Andrzej Pisula, Wójt Gminy Żyrzyn - Andrzej Bujek, Wójt Gminy Puławy - Krzysztof Brzeziński, Z-ca Wójta Gminy Kurów Marek Muszyński, Z-ca Burmistrza Gminy Nałęczów Artur Rumiński. Przewodnicząca Rady Powiatu Puławskiego - Danuta Smaga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Puławskiego - Roman Krawczak, Wojciech Kuba - Reprezentujący Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego, Krzysztof Gumieniak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Zachęcamy do obejrzenia poniższej fotorelacji.

Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych w jego zakresie działaniach można przeczytać na stronie internetowej euro-szansa.pl.

"EUROszansa dla Lubelszczyzny..." - Konferencja Podsumowująca
Powrót
`