Aktualności

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty organizacji pozarządowej – KS „Wisła” Puławy w sprawie realizacji zadania publicznego
Data publikacji: 01 kwietnia 2016
Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez KS „Wisła” Puławy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Powrót
`