Aktualności

II nabór wniosków o organizację stażu

II nabór wniosków o organizację stażu
Data publikacji: 04 kwietnia 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie 4 - 8 kwietnia 2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych.

W ramach naboru urząd dysponuje następującymi środkami:

  1. Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (II)", Działanie 9.2,
  2. Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)”, Poddziałanie 1.1.2,
  3. Fundusz Pracy.

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.Powrót
`