Aktualności

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata  2016 – 2022
Data publikacji: 08 kwietnia 2016
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest kontynuacją i uzupełnieniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Obszarze Pomocy Społecznej w Powiecie Puławskim na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem aktualizacji potencjalnych działań w kontekście źródeł finansowania oraz możliwości instytucjonalnych i prawnych.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem służącym realizacji lokalnej polityki społecznej. Stanowi podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację działań na rzecz aktywnego włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata  2016 – 2022

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30.03.2016

Powrót
`