Aktualności

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022
Data publikacji: 08 kwietnia 2016
Program jest dokumentem służącym realizacji lokalnej polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Stanowi podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
Powrót
`