Aktualności

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022
Data publikacji: 08 kwietnia 2016
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz z integralną częścią tj. Programem Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Sprawców Przemocy, określa kompleksowe działania skierowane zarówno na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, jak również ochronę ofiar przemocy i edukację osób stosujących przemoc.
Powrót
`