Aktualności

Wiosenny Rajd Rowerowy

Wiosenny Rajd Rowerowy
Data publikacji: 15 kwietnia 2016
Aktywny wypoczynek na łonie nadwiślańskiej przyrody, wizyta w ptasim królestwie Rezerwatu "Piskory" oraz odkrywanie tajemnic dawnej wsi Bonów - to wszystko i jeszcze więcej czeka na uczestników Wiosennego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 14 maja 2016 r.

Trasa rajdu liczy ok. 37 kilometrów i wiedzie z Puław przez malownicze zakątki prawobrzeżnej części gminy. Uczestnicy zawitają do dawnego Bonowa - śródleśnej wsi, wysiedlonej tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, a także do Rezerwatu "Piskory", określanego jako najcenniejsza ostoja ptactwa wodno-błotnego na Lubelszczyźnie.

Udział w rajdzie można zgłosić do 11 maja br. i należy w tym celu wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Puławy kartę zgłoszeniową, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Puławy – www.gminapulawy.pl. Kartę można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem (skan) na adres: kamil.lewandowski@pulawy.gmina.pl

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Szczegółowe warunki określa regulamin dostępny do pobrania na stronie gminy.

Z trasą rajdu można zapoznać się na stronie https://www.bikemap.net/en/route/3483070-wiosenny-rajd-rowerowy-2016-gmina-pulawy/

Materiał graficzny,  tekst: UG Puławy

Powrót
`