Aktualności

Informacja dot. przebudowy ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów - przypomnienie

Informacja dot. przebudowy ciągu drogi powiatowej  Nr 2500L  na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów - przypomnienie
Data publikacji: 27 kwietnia 2016
Powiat Puławski informuje, że przystąpił do realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2500L na odcinku od drogi krajowej 17 do m. Baranów” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wartość projektu według podpisanych umów:  2 247 590,03 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa: 1 120 080,00 zł oraz pomoc finansowa gmin Baranów i Żyrzyn o łącznej wartości 560 040,20 zł.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2500L  na odcinku od drogi krajowej 17 do miejscowości Baranów na odcinku 6403 mb.

Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania:  6 września 2016 r.

 

Powrót
`