Aktualności

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej

XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej
Data publikacji: 05 maja 2016
W dniu 18 maja 2016 r. o godz. 9.00, Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie organizuje XVI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego Witolda Popiołka.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i nauczycieli literaturą religijną, która tak mało miejsca zajmuje w programach szkolnych, a przecież dostarcza doskonałych wzorców i jest najpiękniejszą modlitwą do Boga.

Drogę wielu pokoleń Polaków wyznaczały uosobione pojęcia „Bóg, Honor, Ojczyzna". Wydarzenia ostatnich lat raz jeszcze przypomniały nam o tym, co powinno stanowić dla nas wartości nadrzędne. Obcowanie z literaturą religijną i świadome jej przeżywanie pozwala młodym ludziom rozwinąć własną osobowość, wrażliwość na to, co piękne i istotne, co kształtuje charakter. Dzięki młodemu pokoleniu, wychowanemu w duchu tolerancji, miłości bliźniego, szanującemu prawa człowieka do godnego życia - możemy śmiało patrzeć w przyszłość, bez obawy o jutro, o los świata.

Przygotowując konkurs recytatorski dla dzieci, organizatorzy pragną wskazać im inną, lepszą, prostszą drogę, poprzez zwrócenie uwagi na prawdziwe wartości ukryte w obrazach poetyckich, a wydobyte piękną i mądrą prezentacją tekstu. Obudzić wrażliwość na piękno polskiego języka i bogactwo jego odcieni, przeciwstawiając się w ten sposób otaczającym nas wulgaryzmom i zwrotom obcojęzycznym.

 

Założenia regulaminowe:

l.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z kl. I-VI i uczniowie gimnazjum.

2. Zawodnicy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i prozę o tematyce religijnej.

3. Czas występu nie powinien przekroczyć:

a. dla uczniów kl. I-VI – 5 min.

b. dla uczniów gimnazjum - 7 min.

4 Jury ocenia:

a. dobór repertuaru, jego wartość artystyczną;

b. interpretację utworu;

c. poprawność wymowy;

d. ogólny wyraz artystyczny.

5. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów szkoły podstawowej kl. I-III i IV-VI oraz gimnazjum.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadsyłać na adres :

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Jana Kilińskiego 2

24-170 Kurów     fax: 81 881 10 99 lub e-mail gokkurow1@wp.pl

do dnia 10. 05. 2016 r.

W zgłoszeniu należy podać:

adres szkoły;

imię, nazwisko ucznia oraz klasę;

imię i nazwisko nauczyciela – instruktora telefon;

tytuły wierszy lub frag. prozy i ich autora.

Organizatorzy zapewniają dla uczestników konkursu: dyplomy, upominki, nagrody książkowe.

Podczas XVI Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Religijnej jury wyłoni 3 najlepszych recytatorów, którzy wezmą udział w Wojewódzkim Koncercie Laureatów XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego, organizowanym przez WOK w Lublinie w czerwcu 2016 r.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w konkursie może zgłosić max. 4 recytatorów: 2 z kl. I-III i 2 z kl. IV-VI; gimnazjum 3. Prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń, gdyż opóźnienia dezorganizują prace organizacyjne Konkursu.

 

Eliminacje rozpoczną się  18. 05. 2016 r. o godz. 900.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 81 881 10 99 lub 81 882 30 70

Organizatorzy:

Anna Tarkowska i Grzegorz Skwarek

 foto: pixabay

Powrót
`