Aktualności

II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przedłużony

II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przedłużony
Data publikacji: 12 maja 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (II)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zostaje przedłużony do 20.05.2016 r.

Szczegóły dot. naboru znajdują się  na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Powrót
`