Aktualności

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno  – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
Data publikacji: 13 maja 2016
"Gdzie chrzest, tam nadzieja!" - pod takim hasłem odbyły się szkolne obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, które miały miejsce 29 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Puławach. Złożyły się nań: okolicznościowy apel, uroczysta liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, oraz zasadzenie dębu Mieszko I.

Dnia 29 kwietnia 2016 r. – dwa tygodnie po ogólnopolskich obchodach w Gnieźnie i Poznaniu – społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, w obecności zaproszonych gości: przedstawiciela Zarządu Powiatu  Leszka Gorgola, kierownika Wydziału Edukacji Małgorzaty Noskowskiej, księdza proboszcza Andrzeja Sternika i siostry dyrektor Klaudii Turczyńskiej,  uroczyście świętowała 1050 Rocznicę Chrztu Polski.

Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym apelem, przypominającym historię początków naszej Ojczyzny.
Centralny punkt uroczystości - dziękczynienie za chrzest Polski i swój własny wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych - miał miejsce w Ogrodzie Biblijnym przy kościele Miłosierdzia Bożego, nad symboliczną rzeką Jordan. Na początku uroczystej celebracji wybrzmiał hymn Gdzie chrzest, tam nadzieja w wykonaniu naszego zespołu IGA. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i homilii księdza Tomasza Musieja oraz po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, nastąpiło przejście wszystkich uczestników przez rzekę Jordan. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał obrazek z datą odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i miejscem na wpisanie daty swego chrztu.
Trzecia część obchodów rozpoczęła się przed wejściem do budynku szkolnego. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło uroczyste zasadzenie dębu Mieszko I. Dokonała tego dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, delegacja nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Dla upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięto także pamiątkową tablicę umieszczoną na kamieniu, pod którym zakopano w kapsule memoriał z imienną listą pracowników i uczniów Ośrodka.
Następnie głos zabrał  dyrektor Andrzej Czarnecki kończąc uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

 

Tekst, foto: SOSW w Puławach

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – W

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
Powrót
`