Aktualności

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach
Data publikacji: 30 maja 2016
Uchwałą Nr 301/2016 Zarządu Powiatu Puławskiego, w dniu 27 maja 2016 r. powołana została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach I kadencji 2016 -2019 w składzie:

1)      Przedstawiciele Rady Powiatu Puławskiego:

 1. Roman Krawczak – Radny Rady Powiatu Puławskiego;
 2. Grzegorz Kuna – Radny Rady Powiatu Puławskiego;

2)      Przedstawiciele Zarządu Powiatu Puławskiego:

 1. Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego;
 2. Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego;

3)      Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie powiatu puławskiego:

 1. Agnieszka Cichocka –  Stowarzyszenie „Rodzina” w Puławach;
 2. Violetta Nowak – Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „Echo”
  w Puławach;
 3. Patryk Pietrasiak –  Fundacja Po Ludzku do Zwierząt - Przyjazna Łapa
  w Puławach;
 4. Rafał Suszek –  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parchatki;
 5. Michał Śmich –  Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” w Parchatce;
 6. Zbigniew Wacławski–  Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym;
 7. Kinga Walencik –  Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w  Puławach.

 

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Puławach jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub z dnia 02.03.2016r., poz. 992).

 

 

Powrót
`