Aktualności

„Aktywny Samorząd – Moduł I”

 „Aktywny Samorząd – Moduł I”
Data publikacji: 08 czerwca 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Wnioski przyjmowane będą od 6 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

­    Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

­    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

­    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

­    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

­    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

­    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

­    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5)

bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

 

                                                                                     

Tekst: Iwona Zarychta - PCPR

Powrót
`