Aktualności

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Data publikacji: 15 czerwca 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, iż prowadzi nabór uczestników do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno edukacyjne kierowane są w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez niech przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Program będzie realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej optymalnie 8-15 osób. Obejmuje trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji grupowych po trzy godziny każda, w związku z czym będzie trwał przez okres ok. 5 miesięcy. Zostanie zakończony oceną uczestnictwa w grupie każdego uczestnika.

Program zostanie rozpoczęty z chwilą zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Zgłoszenia  do udziału w programie są przyjmowane  w godzinach pracy OIK pod numerem: tel. 81 888 53 05/06 lub osobiście w siedzibie PCPR al. Królewska 3, w pokojach 6, 8,9 lub 13.

 

 

Powrót
`