Aktualności

Pozytywna ocena auditorów dla puławskiego Starostwa

Pozytywna ocena auditorów dla puławskiego Starostwa
Data publikacji: 15 czerwca 2016
W dniach 13 - 15 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbył się audyt ponownej certyfikacji w zakresie ISO 9001 oraz audyt bezpieczeństwa informacji w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności przeprowadzony przez audytorów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja. W wyniku przeprowadzonego audytu Starostwo uzyskało potwierdzenie, że przyjęty w urzędzie system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 spełnia wymagania normy w zakresie świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacja zadań publicznych własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności.

Audytorzy pozytywnie ocenili stosowane w puławskim Starostwie procedury ISO 9001 oraz stosowany system bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych klientów urzędu. Tym samym potwierdzono wysoką jakość pracy naszych urzędników.  

Powrót
`