Aktualności

V Międzynarodowe Seminarium “Probacja w Polsce i USA – bezpieczeństwo publiczne a działania służby kuratorskiej”

V Międzynarodowe Seminarium “Probacja w Polsce i USA – bezpieczeństwo publiczne a działania służby kuratorskiej”
Data publikacji: 16 czerwca 2016
W dniach 1 - 3 czerwca 2016 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się V Międzynarodowe Seminarium “Probacja w Polsce i USA – bezpieczeństwo publiczne, a działania służby kuratorskiej”. Starosta Puławski Witold Popiołek objął przedsięwzięcie patronatem honorowym.

 V Międzynarodowe Seminarium “Probacja w Polsce i USA – bezpieczeństwo publiczne a działania służby kuratorskiej”, odbyło się w dniach od 1 - 3 czerwca 2016 roku w Kazimierzu Dolnym, w Seminarium wzięli udział Uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady oraz goście z Polski. Wśród gości krajowych, dominowali: Sędziowie Sądów Okręgowych, Kuratorzy Okręgowi i ich zastępcy, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Kuratorzy zawodowi. Podczas Seminarium świat nauki reprezentowali pracownicy naukowi z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sam Houston State University z Huntsville, Teksas. Po wygłoszonych referatach nastąpiła ożywiona dyskusja.

 W trakcie swojego pobytu w Polsce delegacja amerykańsko-kanadyjska miała możliwość poznania wielu pięknych miejsc na Lubelszczyźnie. Wśród nich: Kazimierz Dolny, Puławy, Kozłówka, Lublin, Zamość.

 Organizatorami Seminarium były:

  • Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych
  • Fundacja Większe Mniejsze
  • Fundacja Polish-American Development Council

Powrót
`