Aktualności

Nowości w Powiatowym Urzędzie Pracy

Nowości w Powiatowym Urzędzie Pracy
Data publikacji: 04 lipca 2016
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że IV nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy zostaje przedłużony do dnia 08.07.2016 r. Natomiast w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 od dnia 01.07.2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenie grupowe z zakresu: Kosmetyczka.
Powrót
`