Aktualności

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

 Lubelski piknik z okazji szczytu NATO
Data publikacji: 07 lipca 2016
Wojewoda Lubelski oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie.

W siedzibie LUW w Lublinie odbył briefing, podczas którego przedstawiony został szczegółówy program pikniku.
 
Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.
 
Szczegółowy program pikniku: 
 
8 lipca 2016 r. (piątek)
 
godz. 10.00  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu (na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z udziałem m.in. p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr. Bogdana Walasa

 
godz. 10.30-12.00 Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4
Konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie płk. Ryszarda Kuklińskiego.

 • wystąpienie – wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek
 • referat pt. Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński – wielki patriota i bohater – „Wallenrod XX wieku” –  przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr Bogdan Walas
 • przemówienie okolicznościowe pt. Polityka pamięci fundamentem współczesności – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

 
godz. 17.00-21.30  Ogród Saski, Muszla Koncertowa

 • oficjalne otwarcie pikniku (wojewoda lubelski)
 • koncerty pieśni patriotycznych (Orkiestra Wojskowa z Lublina, Zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu)
 • występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)
 • pokazy etiud kuglarskich i cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)
 • projekcja filmu pt. „Historia Roja” w reż. Jerzego Zalewskiego (ograniczenie wiekowe od lat 15)

 
9 lipca 2016 r.
 
godz. 11.30-18.00  Zalew Zemborzycki, MOSIR, Ośrodek „Słoneczny Wrotków”

 • oficjalne otwarcie festynu (wojewoda lubelski)
 • występy zespołów muzycznych (Face to Face, Rodzinne Trio, Cziken Mc Rela)
 • występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)
 • występy solistów (Paweł Juś, Justyna Kraszczyńska, Aleksandra Bełz, Julia Majer, Natalia Kolano)
 • pokazy etiud kuglarskich oraz cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)
 • występy recytatorskie (Michał Waśko, Paulina Twardowska)
 • występy orkiestry wojskowej z Zamościa
 • występy Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA
 • pokazy grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Szabli i Miecza

 
Wydarzenia towarzyszące

 • transmisja TVP wydarzeń ze szczytu NATO w Warszawie
 • atrakcje i pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe, w tym:
  • stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem
  • oznakowane pojazdy bojowe i specjalistyczne (czołg PT-91 „Twardy”, haubica samobieżna Goździk, gąsienicowy transporter pływający, wielozadaniowy samochód terenowy HMMWV, trenażer strzelecki CYKLOP)
  • wystawa pt. „15 lecie w NATO” (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie)
  • konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, zawody pożarnicze
  •  „miasteczko” Straży Granicznej, Miasteczko Ruchu Drogowego
  • znakowanie rowerów
  • dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy
  • wystawa obrazów i prac plastycznych
  • pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych
  • stanowiska promocyjne organizacji proobronnych
  • ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy
  • wojskowa grochówka z kotła

Powrót
`