Aktualności

Wydział Geodezji informuje

Wydział Geodezji informuje
Data publikacji: 08 lipca 2016
Starostwo Powiatowe w Puławach – Wydział Geodezji informuje, że 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 poz.903 ). Artykuł 3 cyt. ustawy wprowadził zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015 r. poz.520, z późn.zm.)

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia nowego rodzaju wypisu tj. uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) oraz określenia opłaty za powyższy dokument (15 zł za 1 działkę ewidencyjną, 12 zł za działkę przy zamówieniu od 2 do 10 działek i 6 zł za działkę przy zamówieniu powyżej 10 działek),

- wprowadzenia wypisu z wykazu działek i wypisu z wykazu podmiotów z określeniem opłaty za te wypisy (5 zł za 1 działkę lub podmiot, 4 zł przy zamówieniu od 2 do 10 działek i 2 zł za działkę przy zamówieniu powyżej 10 działek).


W przypadku potrzeby uzyskania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) lub wypisów z wykazów działek i wypisów z wykazów podmiotów, do czasu zmiany formularza zamówienia wypisu (druk EGiB) przez właściwego ministra, prosimy o zaznaczenie stosownej adnotacji umieszczonej w rubryce nr 14 „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy”. W przypadku złożenia wniosku o wypis bez zaznaczenia stosownej adnotacji, wniosek będzie traktowany jako wniosek o wypis o pełnej treści, tj. z klauzulą „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

 

Geodeta Powiatowy

Kierownik Wydziału Geodezji

Mariusz Kasprzak

Powrót
`