Aktualności

I miejsce Powiatu Puławskiego w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

I miejsce Powiatu Puławskiego w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”
Data publikacji: 14 lipca 2016
Mamy przyjemność poinformować, że projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”, zgłoszony przez Powiat Puławski do Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” zajął pierwsze miejsce w edycji krajowej i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do europejskiego etapu Konkursu.

Konkurs koordynowany na etapie krajowym przez Ministerstwo Rozwoju organizowany jest przez Komisję Europejską
Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Na szczeblu europejskim nasz projekt będzie oceniany przez członków jury wybieranych przez Komisję Europejską
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.

Powrót
`