Aktualności

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016
Data publikacji: 19 lipca 2016
Polecamy artykuł w serwisie internetowym invest.lubelskie.pl na temat Krajowego etapu konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016". Powiat Puławski jest laureatem w kategorii "Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze".

Najwyżej ocenionym w w/w kategorii okazał się projekt  "EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny", którego liderem był nasz samorząd.

Bezpośredni link do artykułu - kliknij w łącze

Powrót
`