Aktualności

Impreza krajoznawczo-integracyjna - poznawanie kultury, tradycji i zabytków Ziemi Baranowskiej

Impreza krajoznawczo-integracyjna - poznawanie kultury, tradycji i zabytków Ziemi Baranowskiej
Data publikacji: 22 lipca 2016
Zapraszamy na Imprezę krajoznawczo-integracyjną - poznawanie kultury, tradycji i zabytków Ziemi Baranowskiej. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach. Powiat Puławski dofinansował projekt w ramach wsparcia zadań o charakterze pożytku publicznego.

Materiał graficzny pochodzi od PZERiI O. w Puławach

Powrót
`