Aktualności

Odbiór techniczny drogi nr 2500 L BARANÓW – DROGA KRAJOWA nr 17

Odbiór techniczny drogi nr 2500 L BARANÓW – DROGA KRAJOWA nr 17
Data publikacji: 02 sierpnia 2016
30 lipca 2016 roku odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej nr 2500 L na odcinku od drogi krajowej nr 17 do miejscowości Baranów. Przebudowa ciągu drogi powiatowej realizowana była w ramach wieloletniego programu pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

 Zakres  inwestycji  obejmował:

  • wykonanie nawierzchni jezdni  asfaltowej o  szerokości  5,5-6 m,
  •  budowa  chodnika  z  kostki  brukowej,
  •  wykonanie  zjazdów  do  posesji  i  skrzyżowań z  drogami  gminnymi,
  •  budowa  zatoki autobusowej  oraz  15  sztuk  peronów  przystankowych,
  •  remont  3  przepustów  pod  jezdnią,
  •  wykonanie  utwardzonych  poboczy  oraz odtworzenie  rowów  przydrożnych,
  •  wykonanie  nowego  oznakowania  poziomowego  i  pionowego,
  •  montaż barier  ochronnych  oraz  balustrad w  obrębie  Szkoły  Podstawowej w Skrudkach.

 Wartość  robót  budowlanych  zamknęła  się  w  kwocie  2 255 149 ,58 zł.

 

 

Odbiór techniczny drogi nr 2500 L BARANÓW – DROGA KRAJOWA nr 17

Powrót
`