Aktualności

Projekt "Nowy Start"

Projekt "Nowy Start"
Data publikacji: 14 września 2016
1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu Fundacja oferuje bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

 

W RAMACH PROJEKTU ORGANIZATOR OFERUJE:

 • Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (4 godz.)
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
 • 3- miesięczne staże zawodowe.
  • Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);
  • Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera(180 godz. dyd.);
  • Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);
  • Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);
  • Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera(180 godz. dyd.).


UCZESTNIKOM/CZKOM ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,20 zł brutto/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 2100 zł brutto/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi
 • materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • wyżywienie w trakcie szkoleń;

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego.

 

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl  (zakładka dot. projektu „Nowy start”),
pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu
przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro) w Lublinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Ulotka "Nowy Start"

Serdecznie zapraszamy

 

 

Powrót
`