Aktualności

Odbiór techniczny drogi nr 2515 L (ul. Czołnowska) w Baranowie, Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie skrzyżowania ul. Czołnowskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 2515 L w m. Baranów

Odbiór techniczny drogi nr 2515 L (ul. Czołnowska) w Baranowie, Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie skrzyżowania  ul. Czołnowskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 2515 L w m. Baranów
Data publikacji: 19 września 2016
15 września br. odbył się odbiór techniczny ulicy Czołnowskiej w Baranowie leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 2515 L. Wartość inwestycji wynosiła 344 517 zł. Zadanie polegało na remoncie nawierzchni, wymianie chodnika wraz z barierkami ochronnymi, budowie dwóch nowych przepustów oraz udrożnieniu rowu odwadniającego. Długość remontowanego odcinka wynosiła 237 metrów. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD z Łukowa.

Odbiór techniczny drogi nr 2515 L (ul. Czołnowska) w Baranowie

Odbiór techniczny drogi nr 2515 L (ul. Czołnowska)w Baranowie, Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie skrzyżowania ul. Czołnowskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 2515 L w m. Baranów
Powrót
`