Aktualności

Powiatowy Konkurs ORTOGRAFICZNY 2016

Powiatowy Konkurs ORTOGRAFICZNY 2016
Data publikacji: 05 października 2016
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się w następujących terminach: 24.10.2016 r. - szkoły podstawowe - klasy IV - VI oraz 25.10.2016 r. - szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne. Celem konkursu jest wyłonienie Laureata - Mistrza Ortografii Języka Polskiego.

Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2016 r. na adres e-mail mariolablazik@o2.pl.
Tekst: MDK Puławy

Powrót
`