Aktualności

Powiat Puławski zaprasza do konsultacji społecznych

Powiat Puławski zaprasza do konsultacji społecznych
Data publikacji: 04 października 2016
Powiat Puławski zaprasza Mieszkańców (Stowarzyszenia) Powiatu Puławskiego, Sołtysów oraz pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej. Ankietę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19 w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres:inwestycje@pulawy.powiat.pl. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się od dnia ogłoszenia do dnia 14 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Powrót
`